11 Mayıs 2009 Pazartesi

İKİNCİ NESİL ÜNLÜ BİR YANYALI:

PROF. DR. TEOMAN ONAT
Babası Türk ve Dünya Tabipler Birliği başkanı, Türkiyede 250'yi aşkın iç hastalıkları uzmanı yetiştirmiş Dahiliye şefi ve Doç.Dr. Ahmet Rasim Onat (1898-1963), annesi 9 dil bilip bunların 8'inde öğretmenlik yapmış olan Neyyire Onat (1900-1989) 'dır. 8 Kasım 1931'de İstanbul'da doğmuştur. Şişli 43. İlkokulu ve 2 yıl Alman Lisesinde hazırlık'tan sonra 1944 yılında Robert Koleje girmiş ve 1951 yılında bu kolejin Tabiî İlimler Bölümünden şeref listesine girerek mezun olmuştur. Zürich Üniversitesi Tıp Fakültesinde tahsiline 1951'de başlayarak 1957'de pekiyi derece ile bitirmiş ve hazırladığı "Çocukluk çağında kongenital kalb anomalilerine bağlı olarak sağ ventrikül basıncının arttığını aksettiren EKG işaretleri" konulu doktora tezinin kabul edilmesi ile "Dr. med" ünvanını almıştır (Yayın No. 1 ve 2).Müteakiben Zürich Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği'nde Prof. Guido Fanconi'nin yanında 3.3 yıl Pediyatri, Prof.Dr. M.Grob yanında 3.5 ay Çocuk Cerrahisi, Prof. Otto Spühler'in yanında böbrek hastalıkları bölümünde 7 ay, Prof. Koller'in yanında 5 ay olmak üzere 4.5 yıl asistanlık süresini tamamlamıştır. Asistanlığı esnasında, aynı zamanda Zürich Tıp Fakültesi Çocuk Kliniğinin Kardiyoloji işlerini (Kalp kateterizasyonu ve angiokardiyografi, EKG ve fonokardiyografi) yürütmüş, bir taraftan kendi başına araştırmalar yapmış ve son yılında Schad ve Künzler ile birlikte almanca yazdığı "Kongenital Kalb Anomalilerinde Ayırıcı Tanı" monografisi 1962 yılında Montreal'da toplanan Uluslararası Radyoloji Kongresi'nde Schleussner mükâfatında birinciliği kazanmıştır (-> Yayın No. 6). Bu kitap önce Stuttgart'ta (1963) almanca, daha sonra ispanyolca (1965, -> yayın No.15), ingilizce (1966, -> yayın No. 19) ve italyanca'ya (1967, -> yayın No. 21) tercüme edilerek Barcelona, Madrid, Mexico City, Londra, New York ve Romada basılmıştır.Dr. Teoman Onat 1962-64 yıllarında, İzmirde Yedek Subay Okulunda ve İzmit Askerî Hastanesi'nde Çocuk Mütehassısı olarak askerlik görevini yapmış, terhisinden sonra, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Kardiyolojisi Seksiyonu'nu ve 1965'ten itibaren Çocuk Kardiyoloji Polikliniği'ni kurmuştur. Çocuk Kardiyoloji Seksiyonu'nu 1964'ten beri yönetmektedir. 1966 yılı Kasım ayında, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında Üniversite Doçenti olmuş bir yıl sonra açılan doçentlik kadrosuna seçilmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kurucu öğretim üyesidir. 1965'te Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay ile birlikte "İstanbul Hasta Çocukları Koruma Derneği"ni kurmuş, aynı yıl "kamu yararına dernekler" haline girmesinde etken olmuştur. Bunu izleyen 6 yıl genel sekreterliğini yürütmüştür. 1968 yılında, Çocuk Kardiyolojisi sahasındaki çalışmaları gözönünde tutularak 'Avrupa Çocuk Kardiyolojistleri Birliği'ne üye seçilmiştir. 1972'de Üniversite Profesörlüğüne yükseltilmiştir. 1975 yılında Türk Pediyatri Kurumu Başkanlığı'na, 1975-76 yılında Avrupa Çocuk Kardiyolojistleri Birliği'nin Başkanlığına seçilmiştir. Ergenlik çağında büyüme ve gelişme sahasındaki araştırmaları Eczacıbaşı Tıp Ödülünü'nü kazanmıştır (1976). 1979-83 yılları arasında Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulunda görev almıştır. 1993'ten itibaren Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Mecmuasının yayın kurulunda aktif olarak çalışmıştır. 1997'de Pediatric Cardiology mecmuasının editörler kuruluna seçilmiştir.Tıp Tarihi ve pulculuğu birleştiren bir hobisi yüzünden Filatelide Tıb konusunda 1967'den beri hazırladığı 70 ciltlik bir ansiklopedi mahiyetindeki geniş koleksiyonundan yazdığı makaleler yüzünden USA'da Myrtle Watt Jurnalist ödülünü (1990) ve yurt içinde tematik koleksiyon konusunda altın madalya kazanmıştır. Bu çalışmaların daha başlangıcında iken Türk Tıp Tarihi Kurumunun üyesi seçilmiştir. Federation Internationale de Philatelie'nin Tıp ve Eczacılık konusunda Almanyadaki yayın organı olan "Philatelia Medica" nın yazarı; Amerika Birleşik Devletlerinde benzer grubun (Scalpel and Tongs)'un üyesi ve Amer.J of Medical Philately yayın organının yazarıdır (-> Medikal filatelik yayınlar). Bu konularda, Tıp Kongrelerinde hekimlere ve filatelistlere 15 kadar sergi açmıştır. Bunların arasında "Kardiyoloji ve tarihi", "Nobel ödülü alanların tıbba katkıları", "Filatelide Lepra", "Pediyatri", "Bağışıklama Tarihi ve Filateli", "Endokrinoloji Tarihi ve Filateli" konularındaki sergilerle ilgili olarak ve ayrıca "Tıbbî Kongreler" ile "Politikacı Hekimler" konularında henüz bir kopya halinde olan 8 kitabı vardır. "Filatelide Malarya" konulu Monografisi yüzünden Amerika Birleşik Devletlerindeki Malarya Filatelistleri Derneğine şeref üyesi seçilmiştir.(---resimler: kitaplar) Çoğunluğu orijinal araştırmalara dayanan 225'i aşkın yayınının konuları daha ziyade çocuk kardiyolojisi, ergenlik çağında büyüme, seksüel gelişme ve kemik olgunlaşması üzerinedir. Erişkin boyunun öngörülebileceği orijinal metodları Human Biology'de yayınlanmıştır. Society of Human Biology ve Amer Soc. for Human Biology'nin "fellow" udur. İkisi dünya literatüründe adıyla anılan biri de Türkiyede olmak üzere üç yeni sendrom tarif etmiştir. 1995 yılında "Multifactorial Analysis of Socioeconomic Differences in Growth of the II. Metacarp During Female Adolescence" isimli araştırması Prof. Dr. Haktan Bilim Ödülünü kazanmıştır. Almanca ve İngilizceyi pekiyi, Fransızca ve İtalyancayı orta derecede bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Biografisi "Dictionary of International Biography" International Biography Center Cambridge, 1984; "International Register of Biographies" Universal Intelligence Data Bank of America, Missouri USA; "Meydan Larousse, Büyük Lügat ve Ansiklopedi" Meydan gazetecilik ve Neşriyat Ltd şti, 1973 ve Sabah Yayınları, 1992 ansiklopedilerinde yayınlanmıştır. Ingilteredeki Cambridge International Biography Center binlerce bilim adamı biografileri arasından Teoman Onat'ı tüm çalışmalarını göz önünde tutarak 2007 yılında "Top 100 Scientist" (ileri gelen 100 bilimadamı) olarak seçmiştir.

Hiç yorum yok: