9 Mart 2009 Pazartesi

GENE ÜNLÜ YANYALILAR

Değerli dostlar; Ünlü Yanyalılar bahsinde bilgisizliğim nedeniyle yazmayı ihmal ettiğim büyüklerimiz hakkında bilgi geldikçe sizlerle paylaşacağım. Bugünkü liste için Sayın Ramazan Yılmaz Elmastaş'a teşekkür ederim:
HACI MEHMET EFENDİ:
Yanya doğumlu Hacı Mehmet Efendi, 18. yüzyılda yaşamıştır.Asıl adı Mehmet’tir.Salim Tezkiresi’ne göre, 1718 yılında İstanbul’a gelir.Bir süre burada kalır ve daha sonra geziye çıkar.Adı geçen tezkirede, Farsça şiirler söylediği kaydedilerek, bir beyti verilmektedir.


LÜTFİ EFENDİ:
Yanya doğumlu Lütfi Efendi’nin, doğum tarihi belli değildir.Hayatı hakkında pek bilgi yoktur.İstanbul’a gelir ve burada, 1739 yılında vefat eder.Esat Tezkiresi’ne göre, mezarı; Eyüp’te, Valide Okulu’ndadır.


SELİM SIRRİ PAŞA:
Selim Sırri Paşa, 1800 yılında, Yanya’da doğar.Babası, Tepedelenli Ali Paşazade Veliyüddin Paşa’dır.Öğrenimini İstanbul’da tamamlar.Erzurum valisi Rauf Paşa’nın hizmetinde bulunur.Anadolu ve Rumeli’de, valilik ve vergi toplama görevlerini yürütür.Daha sonra, sırasıyla; maliyede özel kalem müdürlüğü, feshane yönetimi, Erzurum eyalet maliye memurluğu, Ayvalık kaymakamlığı, Belgrad kolculuğu görevlerini üstlenir.Selim Sırri Paşa, 1847 yılında, Belgrad’da vefat eder.Fatin Tezkiresi’nde, şiirlerinden örnekler vardır.


ZİHNİ EFENDİ:
Yanya doğumlu Zihni Efendi, 18. yüzyılda yaşamıştır.Hayatı hakkında pek bilgi yoktur.Şefkat Tezkiresi’ne göre, Kurt Paşa’nın mühürdarlığını yapmış; 3. Selim döneminde, yani, 1789-1807 arası bir tarihte vefat etmiştir.


(Kaynakça: Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi / Dergah Yayınları / 1976)

Hiç yorum yok: