1 Ağustos 2015 Cumartesi

Değerli bilgiler içeren bir harita ve güzel bir tarihî fotoğraf

Yanya’nın 19. YY’ın ikinci yarısındaki mahallelerini, camileri, kiliseleri ile ve aynı zamanda mahalle sâkinlerinin dinî aidiyetleri açısından gösteren plan.

Many thanks to
www.egiannina.worldpress.com
for this information


Hiç yorum yok: