8 Ağustos 2014 Cuma

YENİ BELGE

Edirneli değerli dostum Sayın Cengiz Bulut'un gönderdiği ve Sayın Zeki Özkan'ın yeni yazıya çevirdiği bir belgeyi paylaşıyorum. Her iki dosta da teşekkürlerimle.Yanya Kazasında kain Mezaküs Çiftliğinin yetmiş üç senesi aşarı bedelinden olarak mültezimi yediyle Yanya Malsandığına teslim kılındığına dair sandık-ı mezbur sarrafı Sancuraki'nin Maliye Kalemine vermiş olduğu makbuz senedi mucibince Yevmiye Defterine kayd olunan mebaliğin miktarını mübeyyin ilmühaberdir.
26 Kanun-ı Sânî  1273 (1855)

Hiç yorum yok: