4 Mart 2014 Salı

Yanyalı iki ünlü komutan hakkında haklı bir yazı

FEVZİ ÇAKMAK PAŞA’YI
MEHMET VEHİP PAŞA’YI
BİLEN YOK

Yazının tamamını okumak için kaynak: http://www.cihan.com.tr/caption/-Tarihe-Saygi-adi-altinda-sehitlikler-taslastirildi-ruh-kayboldu-_3113-CHMTM3MzExMy8x

Çanakkale Muharebesi, kullanılan teknoloji ve güç dengeleri bakımından dünyanın unutamadığı bir muharebedir. Orada 3 tane ordu vardır. 1. Ordu Komutanı General Golç Paşa, 2. Ordu Komutanı General Mehmed Vehib Paşa ve 5. Ordu Komutanı General Liman Von Sanders Paşa. 6 tane de kolordu ve bunların komutanları vardır. 1. Kolordu Komutanı Mehmed Ali Paşa, 2. Kolordu Komutanı Çolak Faik Paşa, 3. Kolordu Komutanı Esat Bülkat Paşa, 5. Kolordu Komutanı Fevzi Çakmak Paşa, 6. Kolordu Komutanı Hilmi Paşa, 14. Kolordu Komutanı Cevat Çobanlı Paşa. Hatta 22 adet de tümenimiz var orada. Ama şehitliklerde öne çıkarılan sadece 19. İhtiyat Tümeni’dir. Üç ordumuza ve komutanlarına ait, kolordularımız ve komutanlarına ait, tümen ve komutanlarına ait bir tane anıt bulmanız çok zor. Ancak, 3. Kolordu’ya bağlı 19. İhtiyat Tümen kumandanlığını bilmeyen yok gibidir. Bir de 5. Ordu Kumandanı L. V. Sanders Paşa’nın adı geçer o kadar. Mesela muharebenin en zor yerinde en zor çarpışmaları yöneten ama bir karış toprak vermeyen 2. Ordu Kumandanı Mehmed Vehib (Kaçi) Paşa’nın karargâhının olduğu yer de bilinmez. Anıtı da yoktur, adını anan da. Sadece 1941 yılında Fevzi Çakmak’ın karargâhının olduğu yere 2.5 metrelik bir anıt dikilmiş. Fakat onun bulunduğu yere de, 'Bakı Terası(!)' adı verildiği için kimse bilmiyor ve gidip görmüyor.


Hiç yorum yok: