12 Şubat 2014 Çarşamba

YANYALI YAYINCI DOSTUM PANOS VADALOUKAS'IN GÖNDERDİĞİ ŞAHİDELER

(" Yunan Yanya Vİlayeti Muhasebe-i mümeyyizi Hüsrev Efendi'nin kerimesi Şerife Hanımın ruhuna el-Fatiha 13 Zilhicce 1315")
Efharisto poli Panos !

Hiç yorum yok: