23 Ocak 2014 Perşembe

İBB ATATÜRK KÜTÜPHANESİ'NDE YANYA BELGELERİ

http://katalog.ibb.gov.tr/yordambt/res/siralaartan.pngYer Numarası
http://katalog.ibb.gov.tr/yordambt/res/siralaartan.pngTarih
http://katalog.ibb.gov.tr/yordambt/res/siralaartan.pngEser Adı
http://katalog.ibb.gov.tr/yordambt/res/siralaartan.pngYazar
Durum
Bölüm

1
956.101.495.3 BİN
1881
1297 senesi Rumi Mayısın 1. günü Yenişehir havalisinde Yanya cihetlerinde Yunan’a karşı ter
Rafta/:
Haritalar
2
1318-28 tarihleri arasında Selanik, Yanya ve Van vilayetlerinden Dahiliye Nezareti'ne gelen şifrel
Rafta
Muallim Cevdet Evrakı
3
29 Rebiülevvel 1287 tarihli Bağdat Vilayeti'ne, 10 Şevval ve 17 Şaban 1291 tarihli Yanya Vilayet
Rafta
Muallim Cevdet Evrakı
4
***
Bilinmez yanyana insan değeri / Süleyman Mertkanlı, Güfte Yazarı Aşkın Tuna
Süleyman Mertkanlı
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Laika Karabey Arşivi
5
059.956
1312 H./1895
Bin Üç Yüz On Bir Sene-i maliyesine mahsus Yanya salnamesi 1312 Hicrî Senesi (1894) Def'a 7
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Salnameler
6
Edirne, Selanik, İşkodra, Manastır, Kosova, Yanya ve Üsküp vilayetlerine bağlı sancak, kaza v
Rafta
Muallim Cevdet Evrakı
7
912.495.3 KAR
[t.y.]
Karaferye, Alasonya, Nasliç ve Yanya
Rafta
Haritalar
8
912.495.3 KAR
[t.y.]
Karaferye, Alasonya, Nasliç, Yanya, Narda, Preveze, Tırhala ve Agrinyon
Rafta
Haritalar
9
956.101.495.3 MEM
1299
Memalik-i Osmaniye : Kesriye gölü Yanya vilayeti
Rafta/:
Haritalar
10
059.956
1288 H./1871
Salname-i vilayet-i Yanya 1288 Hicrî Senesi (1871) Def'a 1 / katib: Mehmed Arif
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Salnameler
11
059.956
1292 H./1875
Salname-i vilayet-i Yanya 1292 Hicrî Senesi (1875) Def'a 2
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Salnameler
12
059.956
1293 H./1877
Salname-i vilayet-i Yanya 1293 Hicrî Senesi (1876) Def'a 3
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Salnameler
13
059.956
1306 H./1889
Salname-i vilayet-i Yanya 1306 Hicrî Senesi (1889) Def'a 5
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Salnameler
14
059.956
1308 H./1891
Salname-i vilayet-i Yanya 1308 Hicrî Senesi (1890) Def'a 6
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Salnameler
15
956.10155 EMİ
1927
Yanya müdafaası / Emin Paşa
Emin Paşa
Rafta/:
Belediye Osmanlıca Kitapları
16
956.10155 EMİ
1927
Yanya müdafaası / Emin Paşa

17
355.47 YAN
1927
Yanya müdafası. - Mevki’-i müstahkem kumandanlığı emrindeki kıtaatın 20/29 Teşrin-i sani
Rafta
Haritalar

18
355.47 YAN
[t.y.]
Yanya müdafası. Cilt 1, No: 2
Rafta
Haritalar

19
355.47 YAN
[t.y.]
Yanya müdafası. Cilt:1, No: 2
Rafta
Haritalar

20
355.47 YAN
[t.y.]
Yanya müdafası. Cilt:2, No: 5
Rafta
Haritalar

21
355.47 YAN
[t.y.]
Yanya müdafası. No: 1
Rafta
Haritalar

22
355.47 YAN
[t.y.]
Yanya müdafası. No: 1
Rafta
Haritalar

23
355.47 YAN
1927
Yanya müdafası. No: 7
Rafta
Haritalar

24
355.47 YAN
[t.y.]
Yanya müdafası. No: A/1
Rafta
Haritalar

25
355.47 YAN
[t.y.]
Yanya müdafası. No: A/2
Rafta
Haritalar

26
355.47 EMİ
1927
Yanya müdafası. No: A/3 /
Emin [Mirliva]
Rafta
Haritalar

27
355.47 YAN
[t.y.]
Yanya müdafası. No: A/4
Rafta
Haritalar

28
355.47 EMİ
1927
Yanya müdafası. No: A/8 /
Emin [Mirliva]
Rafta
Haritalar

29
355.47 MİR
1927
Yanya müdafası. No: B/1 /
Emin [Mirliva]
Rafta
Haritalar

30
355.47 YAN
[t.y.]
Yanya müdafası. No: C/4
Rafta
Haritalar

31
059.956
1319 H./1902
Yanya Vilayeti salnamesi 1319 Hicrî Senesi (1901) Def'a 8
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Salnameler

32
***
Yanya Vilayeti: Berat Mebusu Aziz Vebiryan Paşa
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Albümler

33
***
Yanya Vilayeti: Berat Mebusu Aziz Vebiryan Paşa
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Albümler

34
***
Yanya Vilayeti: Berat Mebusu İsmail Kemal Bey
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Albümler

35
***
Yanya Vilayeti: Berat Mebusu İsmail Kemal Bey
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Albümler

36
***
Yanya Vilayeti: Ergiri Mebusu Mamapulo Efendi
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Albümler

37
***
Yanya Vilayeti: Ergiri Mebusu Mamapulo Efendi
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Albümler

38
***
Yanya Vilayeti: Ergiri Mebusu Müfid Bey
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Albümler

39
***
Yanya Vilayeti: Ergiri Mebusu Müfid Bey
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Albümler

40
***
Yanya Vilayeti: Preveze Mebusu Hamdi Bey
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Albümler

41
***
Yanya Vilayeti: Preveze Mebusu Hamdi Bey
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Albümler

42
***
Yanya Vilayeti: Yanya Mebusu Dimitri Kingos Efendi
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Albümler

43
***
Yanya Vilayeti: Yanya Mebusu Dimitri Kingos Efendi
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Albümler

44
***
Yanya Vilayeti: Yanya Mebusu Konstantin Sarla Efendi
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Albümler

45
***
Yanya Vilayeti: Yanya Mebusu Konstantin Surla Efendi
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Albümler

46
***
[1873]
Yanya Vilayeti=Yania: 1.Arnavut Orta Ahali Erkek Kıyafeti, 2.Arnavut Adi Ahali Erkek Kıyafeti, 3.Y
Sebah, Fotoğraf Pascal
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Albümler

47
***
1873
Yanya Vilayeti=Yania: 1.Arnavut Orta Ahali Erkek Kıyafeti, 2.Arnavut Adi Ahali Erkek Kıyafeti, 3.Y
Sébah, Phototypie
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Yabancı Dil Kitaplar

48
49
***
1873
Yanya Vilayeti=Yania: 1.Yanya Zengin Ahali Kıyafeti, 2.Yanya Zengin Ahali Nisvan Kıyafeti, 3.Yanya
Sébah, Phototypie
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Yabancı Dil Kitaplar


50
***
[1873]
Yanya Vilayeti=Yania: 1.Yanyalı Ulah Kadın Kıyafeti, 2.Yanya Preveze Hristiyan Kadını, 3.Tır
Sebah, Fotoğraf Pascal
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Albümler


51
***
1873
Yanya Vilayeti=Yania: 1.Yanyalı Ulah Kadın Kıyafeti, 2.Yanya Preveze Hristiyan Kadını, 3.Tır
Sébah, Phototypie
Rafta/: Fotokopi Verilmez
Yabancı Dil Kitaplar


52
21 Eylül 1295
Yanya, İşkodra, Manastır ve Priştine olmak üzere dörtk kısımdan oluşan Arnavudluk’un tek
Rafta
Belediye Müteferrik Evrakı


53
912.495.3 YAN
[t.y.]
Yanya, Zagor ve civarı haritasıdır
Rafta
HaritalarHiç yorum yok: