7 Nisan 2013 Pazar

BİR YANYA BELGESİ (Cengiz Bulut kolleksiyonu) Daire-i Meşihat-ı İslâmiye Mektubu Kalemi Aded : 76

Meşâyihden Yanyalı Reşâdetlü Cevdet Efendiye 
Reşâdetlü Efendim

Biinâyet-illâhi Teâlâ taraf-ı aliyenin füyûzât-ı maneviyesinden kemâliyle istikamete ve sâlikini temin idecek sufi ? teşkilatının tevsiı ve vezâifenin tayini ol bâbda ki kânuna ve nizamına müdahane me'mul olanların ? meclis-i meşâyih azalığı ile ve kifayetlerine binâen uhde-i şeriflerine tevcihi hususuna bil-istizân 12 şevval 1229 tarihli irade-i seniyye-i hazret-i Hilâfetpenâhi şerefsadur olduğuna bâni sibakında tezkire-i muhabbi? terkîm kılındı.
Fî 15 Şevval 1226 fi 24 temmuz 1224 (1908)
Şeyhulislâm ...
Hamdi

Hiç yorum yok: