9 Ağustos 2011 Salı

Unutmuyoruz !


Sayın Mehmet Emin Yılmaz Bey tarafından - eksik ve kırık olmasına rağmen - görülen bölümleri okunan bu iki şahide Arslan Paşa Camii (Yanya Belediyesi Müzesi) haziresinde yer alan Arslan Paşa'nın türbesinin içinde toplanmış şahideler arasındaydı. Işıklar içinde yatsınlar...

1) Sera ahirete intikal eden merhum ve mağfur lehu cennet mekan firdevsi aşiyân el-hac Sadık Efendi

2) Sene …… (kırık) Sera ahirete intikal eden merhum ve mağfur lehu cennet mekan mahkeme ser katibi

……. Muhammed Emin Efendi……………….hafız

Hiç yorum yok: