17 Ağustos 2011 Çarşamba

ATATÜRK DÖNEMİNDE ÜÇ YANYALI VALİ

ALİ KEMÂLÎ AKSÜT

Yanya ileri gelenlerinden İbrahim Ağa ile Nebile Hanım'ın oğlu olan Aksüt, 1884 (1300) yılında Yanya'da doğdu. Ortaöğrenimini Yanya İdâdîsinde tamamladı. Mekteb-i Mülkiye'den 1908 (1324)'de mezun oldu. 1930-32 Erzincan, 1932-33 Beyazıt, 1933-34 Bilecik vilâyetleri valiliklerinde bulundu. Bilecik Valisi iken Ağustos 1934'te vekâlet emrine alındı ve Eylül 1934'te emekli edildi. Emekliliğinden sonra çeşitli devlet kuruluşlarında çalıştı. Son görevi Robert Koleji Edebiyat Öğretmenliği idi. Fransızca ve Rumca bilen Aksüt bu görevde iken 12 Temmuz 1962'de İstanbul'da vefat etti.

MEHMET RAŞİT BİGAT

Yanya Vilâyeti'nin Muhasebât-ı Atika Kalemi başkâtiplerinden Sadullah Bekir Bey ve İsmet Hanım'ın oğlu olan Bigat, 1880 (1296) yılında Yanya'da doğdu. Örta öğrenimini Yanya İdadîsinde tamamladı. Mekteb-i Mülkiye'den 1900 (1316) yılında mezun oldu. Mülkî idarenin çeşitli kademelerinde çalıştı. 1924 yılında üç ayı geçen bir süre İstanbul Valiliği'nde bulundu. Bu görevinden azledilerek ayrıldı. Daha sonra Maliye Bakanlığı'nın üst düzey idarî kadrolarında görev yaptı. Temmuz 1936'da emekli oldu. Daha sonra bir takım devlet işletmelerinin idare heyetlerinde çeşitli vazifeler yapan Bigat, 1954'te kamu hizmetlerinden tamamen çekildi. Fransızca ve Rumca bilen Bigat emekli olarak ikamet ettiği Ankara'da 16 Temmuz 1959 yılında vefat etti.

MEHMET EMİN ARDA

Cafer Sadık Bey ile Emine Hanım'ın oğlu olan Arda, 1878 (1294) yılında Yanya'da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul İdadîsi'nde tamamladı. Mekteb-i Hukuk'tan 1901 (1317) de mezun oldu. Devletin çeşitli mülkî ve adlî birimlerinde çalıştı. 1927-32 Edirne, 1932-33 Bilecik vilâyetleri valiliklerinde bulundu. 1933'te Şûrâ-yı Devlet Azalığı'na seçildi. Rumca bilen Arda 8 Mayıs 1942'de vefat etti

Kaynak: "Atatürk Dönemi Valileri (29 Ekim 1923- 10 Kasım 1938). Dr. Ali Galip Baltaoğlu. Ocak Yayınları

Hiç yorum yok: