6 Ağustos 2011 Cumartesi

ARSLAN PAŞA CAMİİ BAHÇESİNDEKİ BAZI ŞAHİDELER OKUNDU.BUNUN İÇİN SAYIN MEHMET EMİN YILMAZ BEYEFENDİYE TEŞEKKÜRLER. GRAVESTONES FROM JANINA

Ziyaretten murad ancak duadır Bugün bana ise yarın sanadır

14 Temmuz 1291

(26 Temmuz 1875 Pazartesi)


Telgrafçı Osman Efendi’nin mezartaşı

Miladi 23 Aralık 1885 Çarşamba

Saray ahirine intihal eden merhume ve mağfure leha cennet mekan firdevsi aşiyan Esma binti İbrahim ağa eşşehir Kanber (?) ağazade

Ve Halil (?) Osman efendi telgrafçı ruhiçün fatiha

Sene 11 Kanunuevvel 1301


Fethi Bey’in mezartaşı

1898-99

Yanyalı Mustafa (?) Bey’in Torunu ve Tırhalalı Hacı Muhyiddin Bey’in mahdumu merhum ve mağfur lehû cennet mekân firdevs aşiyân Fethi Bey Ruhuna el fatiha

Sene 1315


Fatma Hanım’ın mezartaşı 1799-1800 miladi

Sene 1214

…. El merhume

ve mağfure Fatma

binti paşa ve Mustafa bin

Halil ihtiyar Ömer bin

temerru dehale aleyha

Fatma binti Süleyman bin

Aleyhema errahman


Hiç yorum yok: