2 Nisan 2010 Cuma

Bir Yanyalı torunundan gelen iletiyi paylaşıyorum:

"Bülent Bey,

Müteveffa Anneannem Birmeçzade Hikmet UNURKAN’ın evrakı arasında Hicri 1341 (Miladi 1922-1923) arasında peyderpey düzenlenmiş, Yanya , Loca Osman Çavuş Mahallesi sâkinlerinden ve Pendik’de Sefir Sokağında sâkin Kadri efendinin müteveffâ birâderi , Yunanlılar’ın Bursa’yı işgalinde tutuklanarak idama mahkum edilen fakat Yunan ordularının yenilmesi sonucu Selânik’e götürülerek hapsolunan ve burada ölen sâbık Bursa Gurabâ doktoru Ârif Efendi’nin yetimleri Ekrem, Câhide ve Neyyire’nin amcaları Kadri Efendi’nin himayesinde olduklarını tevsik eden bir belgeye tesadüf ettim. Yaptığım araştırmalarda işbu belgede adı geçenlere veya onları tanıyanlara rastlayamadım. Sözü geçen kişiler hakkında bilgisi olan veya onların soyundan gelen birilerine ulaşmak istiyorum.

Bu yazımı ve Blogunuzda yayınlayabilirseniz memnun olurum.

Bir diğer husus, yürütmekte olduğumuz şecere çalışması dahilinde Mütevellizade Faika Hanım soyundan gelen Cerahpaşa’dan emekli Prof. Hürol İNSEL’e ulaşamadık. Ayrıca gene kendisiyle irtibat kurmamıza vesile olursanız çok memnun olacağım.

Saygılarımla,

Volkan VURAL"

Volkan Vural'ın e-postası: vvural@dekatest.com.tr

Hiç yorum yok: