27 Şubat 2010 Cumartesi

YANYA VALİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Bir süre önce, gene bu blogta yayımladığım Yunanca Yanya valileri listesini, Yunanistan'dan e-mail arkadaşım Tassas Nakassis Türkçeleştirdi. Lütfen bu konuyu iyi bilenler listeyi inceleyerek varsa yanlışlıkları belirlemesini ve bana yazmasını rica ediyorum.

YANYA PAŞALARI

Yunanca listenin çevirisi

Alttaki liste 27/05/1934 tarihinde, Yunanca yayınlanmıştır. (Gazete : Epir. Yazar : Chr. Soulis, Zosimea Okulu Müdürü).

01) Lütfi Paşa 1550-1590

02) Müsselim Zülfik ağa 1590-1600

03) Aslan Paşa 1600-1612

04) Paramıtıalı Osman Paşa 1612-1648

05) (Uruçlu) Abdullah Paşa 1648-1675

06) (Aslanlı) Mustafa Paşa 1675-1702

07) Aslan Paşa (öncekinin oğlu) 1702-1720

08) Hacı Paşa (öncekinin oğlu) 1720-1736

09) İbrahim Paşa (öncekinin kardeşi) 1736-1739

10) Süleyman Paşa (öncekinin oğlu) 1739-1740

11) Ahmed Paşa (öncekinin oğlu) 1740-1748

12) Mustafa Paşa (öncekinin oğlu) 1748-1759

13) Gjirokasterli Süleyman Paşa 1756-1762

(3. sıradaki paşanın torunu)

14) Mehmet Paşa veya Kalo Paşa 1762-1776

15) Ali Paşa (öncekinin yeğeni) 1775-1786

16) Süleyman Paşa (öncekinin yeğeni) 1786-1787

17) Gjirokasterli Alizot Paşa 1787-1788

18) Tepedelenli Ali Paşa 1788-1820

19) İsmail Paşa, Paşa Bey’in oğlu 1820-1821

20) Beratlı Ömer Vryonis Paşa 1821-1825

21) Mehmet Ruşit, evvelce Vezir-i Âzam 1825-1831

22) Selim Paşa 1832-1833

23) Mahmut Paşa 1833-1836

24) Emin Paşa 1837-1837

25) Said Paşa 1840-1845

26) Hüsrev Paşa 1845

27) Mehmet Aya Paşa 1845-1846

28) Hafız Paşa 1846-1847

29) Çerkez Hafız Paşa 1847-1848

30) Ahmet İzzed Paşa 1848-1849

31) Rüstem Paşa 1849-1850

32) İsmail Rahmi Paşa 1850-1851

Tepedelenli Ali Paşanın oğlu

33) Ali Riza Paşa 1851-1851

34) Rüstem Paşa (ikinci kez) 1852

35) Salih Paşa 1852-1853

36) Besim Paşa 1853-1854

37) Mehmet Emin Paşa 1854-1867

38) Hüsnü Paşa 1857-1858

39) Akif Paşa

40) Hüsnü Paşa

41) Kayserili Ahmet Paşa

42) Ethem Paşa

43) Ahmet Rasim Paşa (mühtedi veya dökme)

44) Raşit Paşa

45) Safit Paşa

46) Redif Paşa

47) İsmail Paşa

48) (Midillili)Mustafa Âsım Paşa

49) Hüsnü Paşa (üçüncü kez)

5o) Avni Paşa

51) Mustafa Âsım Paşa

52) (Darvenirli) Ali Kemali Paşa

53) Filibeli Ahmet Eyüp (Eyyüb) Paşa

54) Hüseyin Rıza Paşa

55) Ahmet Eyüp Paşa (ikinci kez, gitmedi)

56) Ahmet Hivzi Paşa

57) Osman Tevzi Paşa (Tatar)

58) Seyfullah Paşa (Çerkez)

59) Mustafa Hilmi Paşa

60) Ali Rıza efendi

61) Mustafa Zihni Paşa

62) Mehmet Ali Bey. İstanbul Üniversitesi profesörü

63) Leskovikli Hasan Tahsin Paşa

1912 savaşı başladığında Hasan Tahsin Paşa yerine idareci olarak Gjirokosterli Ali Nevzat Paşayı ve ordunun başında Esat “Bülkat” Paşayı bırakarak Selânik’e gitti. Şehir 21 Şubat 1913’te teslim edildi. Selânik ise Hasan Tahsin Paşa tarafından 26-27Ekim 1912’de teslim edildi.

Yukarıdaki listenin çevirisini gerçekleştiren Sayın Tassos Nakassis Beyefendinin dip notları:

No. 09-12 Listeyi hazırlayan kişi 10 ve 12. Sıralardaki paşaların yanına “oğlu” ibaresini koymuş. Ancak, tarihler dikkate alınırsa bence her birinin bir öncekinin oğlu olması bana kabul edilebilir görünmüyor.

No. 12-13 Tarihler bağdaşmıyor

No. 13 Gjirokaster, Argyrokastro’nun günümüzdeki adı. Gümüşkale anlamına gelen Yunanca bir sözcük.

No. 13 numaralı paşanın 3 numaralı paşanın torunu olması bana hiç kabul edilebilir gelmiyor. Aralarında 150 yıl var.

No. 14 Rumca Kalo = iyi.

No. 14-15 Tarihler bağdaşmıyor.

No. 17 Arnavutça zot = ağa, amir, bey, reis, muhtar, baş, usta, ustabaşı, sahib

No. 24 Devamında görüleceği gibi, ismin yanındaki ibarenin “İkinci kez> şeklinde yorumlanması gerekir. Ne var ki, Emin ismi ilk kez ifade edilmekte. Esrarlı !

No. 24-27 Tartışmalı, şüpheli tarihler; Arada eksik olan bir paşa mı var ?

No. 27 Aya, buradaki Yunanca kelimenin fonetik transkripsiyonudur. Osmanlı döneminde bu sözcük vardı ama anlamı buradaki gibi olmayabilir.

No. 28 Yunanca asıl metinde, parantez içinde geçen Havuy sözcüğü (fonetik transkripsiyon) geçiyor. Havuy’un anlamını bilmiyorum.

No. 43-44 1868’den 1870’e kadar neler oldu ?

No. 63 Bir zamanlar Yanya Sancağına bağlı bulunan, günümüzde Arnavutluk’a ait olan Leskovik isimli küçük bir kent vardır. Bu yerleşim merkezinin Makedon dilindeki karşılığı Leskovets ya da benzer telâffuzlardır. Sırp dilinde ise Leskovik yazılır. Fındıklık anlamındadır.

Hiç yorum yok: