28 Temmuz 2009 Salı

YANYALI MUSTAFA İSMET EFENDİ

(1216 - 1289)

"İstanbul evliyâsından. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfesi olan Abdullah-ı Mekkî hazretlerinin halîfesidir. Aslen Yanyalıdır. Abdullah-ı Mekkî hazretleri icâzet verdikten sonra Edirne'ye gönderdi. Daha sonra İstanbul'a gelen Mustafa İsmet Efendi, Fâtih Çarşamba'da bir dergah ve câmi (İsmet Efendi Câmii) inşâ ettirdi. Burada yetiştirdiği talebeleri arasında Memduh Paşa gibi devlet adamları, Ali Haydar Efendi gibi meşhur zâtlar vardır. Abdülmecîd Han ve İkinci Abdülhamid Han tarafından ilmi takdir edilen Mustafa İsmet Efendi, bu pâdişahlar tarafından sık sık ziyâret edilirdi. 1872'de vefât eden Mustafa İsmet Efendinin kabri, yaptırdığı câminin bahçesindedir. Dergahı da günümüzde vârisleri tarafından ev olarak kullanılmaktadır.

Kaynak: www.sadakat.net/
…Çarşamba'dan Haliç'e inerken dikkat çeken ilk yapı, halkın Kırmızı Kilise dediği Fener Rum Lisesi. Hemen yanında, üzerinden dallar sarkan yüksek duvarlarla çevrili bahçesiyle çok mütevazı başka bir bina daha var. Ama iki kanatlı kapısından girdiğinizde, başka bir dünyanın sınırlarına geçmiş gibi oluyorsunuz. Geniş bir bahçe, yeşillikler arasına gizlenmiş ahşap binalar, eğimli arazide yapıldığı için merdivenle inilen küçük ve mütevazı bir cami ve cami önünde üstüvane biçimli birkaç mezar taşı…”

Kaynak: http://www.yeniaktuel.com.tr/tur101,73@2100.html

Hiç yorum yok: