14 Mart 2009 Cumartesi

YANYA TARİHİNİ İYİ BİLEN DEĞERLİ BİR HOCAMIZ: PROF. DR. MELEK DELİLBAŞI

Balkanlar ve bilhassa Yanya tarihini çok iyi bilen değerli hocamızı tanıyalım.
"Yanya'nın Gözyaşları" adlı kitabımı, hocamızın eserlerinden alıntılar yaparak zenginleştirmiş ama kendisini, tanımamıştım. Gıyabında derin saygılarımı sunuyor, biz Yanyalılara böylesine paha biçilmez bilgiler sunduğu için minnettarlığımı ifade ediyorum.
İşte; Prof. Dr. Melek Delilbaşın Yanya'yı doğrudan ilgilendiren eserleri:
“1564 Tarihli Mufassal Yanya Livasi Tahrir Defterine Göre Yanya Kenti ve Köyleri”, BelgelerTürk Tarih Kurumu Belgeler Dergisi, XVII/21 (1997), s. 171-223
“The Properties of Fatima Sultan in Ioannina in the Sixteenth Century”, The Otoman Empire, The Balkans, the Grek Lands: Toward A Social and Economic History. Studies in Honor of John Alexander, The Editors: Elias Kolovos, Phokion Kotzageorgis, Sophia Laiou, Marinos Sariyannis, The Isis Press 2007, pp.61-87 (Dr. Hatice Oruç ile beraber)
Balkanlarda Osmanlı Fetihlerine Karşı Ortodoks Halkın Tutumu”, XIII. Türk Tarih Kongresi Ankara, 4-8 Ekim 1999, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, TTK, 2002, 31-38.

“1564 Tarihli Mufassal Yanya Livasi Tahrir Defterine Göre Yanya Kenti ve Köyleri”, BelgelerTürk Tarih Kurumu Belgeler Dergisi, XVII/21 (1997), s. 171-223.

“Selânik ve Yanya’da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması”,Belleten, LI/199 (1987), s. 75-106
.


Hocamız; Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde görevdedir.

Hiç yorum yok: