12 Mart 2009 Perşembe

TÜRK DİLİNİN DEĞERİNİ BİLEN BİR YANYALI: ALİ RIZA BEY

“… Kamu’nun basılı evrak ihtiyacına karşılamaya dönük bu yapılanma daha sonraları gazete-kitap basımını da gerçekleştiren Kastamonu matbaasında basılmış bir kitaba dikkatinizi çekmek istiyorum. 1909 yılında basılan kitap Kastamonu İstinaf mahkemesi Ceza Reisi Yanyalı Ali Rıza Bey'in öztürkçe derlemeleri olarak yayınlanmıştır. Memuriyet yaşamı boyunca derlediği kelimelerde kullanılan kelime ve deyimlere karşılık oluşturma girişinin ilk örneği olabilecek kitap 63 sahife olarak basılmıştır.

OKUMA YAZMA
Som Türkçe yazılmış bir bitiktir.

Bitikçisi Kastambolu istinaf Ceza Reisi Yanyalı Ali Rıza’dır. Bitiğin her uğru saklanmıştır. Altındaki basadı bulunmayan çizekler düzmedir. Ali Rıza Değeri Yüz paradır. Kuruş Para 20 Kastanbolu Başmalığında basılmıştır. Yıl : 1325. Büyük bir Türk’çü Karşısındayız. Bu bilgici biz işitmemiştik, bilmiyorduk. Bügun gerçek olan büyük bir düşüncenin bu otuz yıl evvel ki çalışanını bilmemek, tanımamak bugün bir iç ağrısı olur. Bildiğimiz Türkçüler arasında Yanyalı Ali Rıza’yı göremedik; bu utlu, gönülsüz adam bugün Sağ mıdır? Nerededir? Yirmi yıl evvel altmışından fazla bir yaşta imiş. 2 Ağustos 325 den 19 Şubat 327 ye kadar Kastamonu İstinaf Ceza Reisliğinde bulunmuş, buradan Cezair-i Bahri Sefit İstinaf Reisliğine tayin edilmiş. Gitmeden, biri (1325), diğeri (Mayıs 1326) tarihli iki bitik bastırmış. Altlarına: “Kastambolu basmalığında basılmıştır.” cümlesini yazmış…”

(Kaynak: www.kastamonupostasi.com)

Hiç yorum yok: