19 Şubat 2009 Perşembe

YANYA GAZETESİNDE KANLI ÇEŞME CAMİİ HAKKINDA ÇIKAN YAZININ TERCÜMESİ GELDİ:

"VİLÂYET SINIRLARI İÇİNDEKİ KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ İÇİN BULUŞMA.

Yanya Valiliğindeki muhtelif anıtlarda gerçekleştirilen çalışmadaki gelişmeler, bugün Vali Kachrimani Alexander başkanlığındaki toplantıda incelendi. Toplantıda, bir mukaveleye istinaden, Kaloutsianiz Camii canlandırılması projesinin hayata geçirilmesi ve biçimi üzerinde tartışıldı. Toplantı, Teknik Hizmetler Müdürlüğü memurları, Bizans antik eserleri Müdürü 8.Ephorate Barbara Papadopoulou, Bizans antik eserleri ve Modern anıtlar malî idaresi mimar ve mühendislerince izlendi… Nomarchis: “Sonuçlar şimdiden görülmektedir ve birinci tur bittiğinde daha da belirginleşecektir” diye belirtti. Ayrıca, N.A.I ile Kültür Bakanlığı servisleri arasındaki işbirliğinin, CRSN’nin kültür mirasının selâmeti için gelişmeye devam etmesinin gerektiğini ifade etti.
Caminin tamir-bakımı: Vilâyet konseyinin Mousoulmounikou Temenos Kaloutsianis’in canlandırılması projesinin finansmanı mukavelesini imzalamasını müteakip, Bizans antik eserleri Müdürü 8. Ephorate Barbara N. Papadopoulos Vali Kachrimani Alexander’e gönderdiği mektupta (03.02.2009) şöyle yazdı: “Sayın Vali. Yanya Kaloutsianis Camii’nin canlandırılması projesinin finansmanının kabul edildiğini memnuniyetle öğrendik. 21.01.2009 tarihli mektubumuzda belirttiğimiz gibi servislerimiz yukarıda belirtilen çalışmaların, Kaloutsanis’in yenilenmesini ve kültürel referans olmasını sağlayacağına inanmaktadır. Çok teşekkür ediyoruz ve çalışmaların akışının planlanması için emrinizdeyiz."

Hiç yorum yok: