14 Ocak 2009 Çarşamba

YANYALI NUSRET BEY'E SAYGI YAZISI:

Yanyalı Nusret Bey’in idam hükmünü veren Divan-ı Harb reisi Kürt Nemrut Mustafa Paşa isimli Kuvay-ı Milliye düşmanı kişidir. Nusret Bey aleyhinde akla hayale sığmayacak ve tamamı Ermeniler’i mazlum gösteren iddianameyi hazırlatmıştır. Mahkemede şahitlerin çoğu Patrikahanenin adamları olduğu, hattâ bazılarının bizzat Nemrut Mustafa Paşa tarafaından getirtildiği sonradan belirtilmiştir. Bu bilgileri okumak isteyenler Müslüm Akalın’ın “Şehit Nusret Bey’in Savunması” ve Zeki Sarıhan’ın “Kurtuluş Savaşı günlüğü” adlı eserlerinde bulabilirler. İngiliz işgal kuvvetleri kumandanına: “ Haksız yere memleketi işgal eden bir kuvveti karşılamak bir Türk mutasarrıfına yakışmaz. Bir misafir gibi gelseydiniz, Sizi Birecik’te karşılardım” (Ali Rıza: Urfa Mücadelesi, Sinop, hicrî 1343, sayfa 8) diyerek ayağa bile kalmayan ve yerini vermeyen bu kahraman Yanyalı idamindan sonra geriye ne bıraktı acaba ? Şehit Nusret Bey’in Savunması kitabındaki bir alıntıyı (Atay, a.g.e.sayfa 131) aktarıyorum: “…Karısına ve çocuklarına bile gösterilmeyen, para çaldığı, Ermeni mallarını yağma ettiği söylenen Nusret Bey’in yamalı pantalonunun cebindeki cüzdanında yalnızca bir kağıt lira bulmuşlardı…”
(Bir not: Bu İngiliz uşağı Kürt Nemrut Mustafa Paşa aynı zamanda bir çok vatanseverle birlikte, kuvva-yı Milliyeci olması nedeniyle gıyabında Hamdullah Suphi Tanrıöver amcamızı da idama mahkûm etmişti.)

Nusret Bey gibi bir vatanseveri idam ettiren, Ermeni ve İngiliz yardakçısı, Damat Ferit yolundaki Divan-ı Harb Reisi Kürt Mustafa Paşa budur işte.

Hey koca donlu dünya ! Bir yanda İngiliz Muhipleri, diğer yanda Yanyalı Nusret Bey.

Hiç yorum yok: