13 Ocak 2009 Salı

KAÇİ VEHİP PAŞA İLE İLGİLİ BİR YAZIDAN ALINTI:

“… İngilizlerin Harar eyaletine yönelik sürünürcesine ilerlemesini zorlaştırmada çok parlak bir rolü olan ve kendisini ‘Gelibolu Kahramanı” lâkabıyla anan Yaşlı Kartal Gagası, meş’um geleceği işaret edercesine şöyle dedi: “Buradan ötesi İtalyan Faşizminin mezarı olacaktır. İtalyan birlikleri benim adımı duyunca kaçacaklardır…”

“… 500.000 kişilik İtalyan ordusu Addis Ababa’ya, Harar’a, hattâ Jimma eyaletine kadar yürüyebilirler. Ama açlığa yürümüş olacaklardır...”

Yukarıda okuduğunuz satırların alındığı kaynak: www.time.com/time/magazine/article/0,9171,755121,00.html
web sayfasıdır.
Bahsi geçen Yaşlı Kartal gagası ise
Yanya Müstahkem Mevki Kumandanı Vehip Bey,
yani Gelibolu Savaşı’nın komutanlarından Kaçi Vehip Paşa’dır.
İtalyan ordusu Habeşistan’a (Etiyopya’ya) saldırdığında
Yanyalı bir Türk olan bu değerli askerin karşısında rezil olmuştu.
İmparator Haile Selasiye’nin isteğiyle Habeş ordusuna komuta etmiş ve
Emrindeki 150.000 kötü donanımlı ve tecrübesiz Habeş askeriyle 500.000 kişilik İtalyan ordusuna kan kusturmuş, ancak gene imparatorun barış yapmak amacıyla verdiği emirle görevi bırakmak zorunda kalmıştır.
Yazı özgün yazıdan çeviridir.

Hiç yorum yok: